Thoughts, ideas, random notes, ramblings...

Our employees indulge themselves about all kinds of ICT and ICT-related subjects. Sometimes serious, sometimes with a big wink. But always with a message. Do you have an opinion about an article? Don't forget to comment!

Het is me opgevallen dat (semi-)overheidsinstanties, zoals Rijks- en Gemeentelijke instellingen, in hun aanvragen voor ICT consultancy vrijwel altijd, naast een reeds meer dan intimiderende uitputtende lijst van vereiste skills, als harde eis (knockout criterium) opnemen dat de consultant over meerdere jaren "overheidservaring" dient te beschikken. Ik vind daar wel wat van.

ICT-faal

Iedereen in ons vakgebied is op de hoogte van de enorme hoeveelheden gemeenschapsgeld die door de Overheid letterlijk stukgeslagen worden wegens allerhande mislukte, afgebroken of in de praktijk toch niet voldoende ICT projecten. Er wordt door ICT professionals publiekelijk gegniffeld om iedere zgn. ICT-faal die gepubliceerd wordt.

Natuurlijk is leedvermaak het beste vermaak, maar het gaat hier wel om belastinggeld dat door u en mij met hard werken moet worden opgebracht. Belastingen bovendien, waarbij je de nodige vraagtekens kunt plaatsen qua fatsoen, integriteit en fairness; denkt u bijvoorbeeld aan het heffen van BTW over BPM, accijnzen en energiebelasting. Tax on tax - het kan in Nederland. En dan heb ik het nog niet over dubbele belastingheffingen als bijv. de erfbelasting en vermogensheffing.

Inteelt

De vraag die zich onbewust steeds weer aan mij opdringt wanneer ik zo'n aanvraag onder ogen krijg, is dan ook: Waarom blijft de overheid blijkbaar maar doorgaan met dezelfde externe "deskundigen" inhuren, als het resultaat van deze perverse inteelt aantoonbaar dramatisch is? Is men soms benauwd dat er wel eens iemand zou kunnen binnenkomen die werkelijk bekwaam is, en een bedreiging vormt voor de vaste kliek?

Het lijkt mij dan ook zeer verdedigbaar dat er eindelijk eens fors de bezem gehaald wordt door deze Augiusstal annex bodemloze put. Ik kan wel een aantal ingesleten praktijken noemen die ik per onmiddellijk met wortel en tak zou uitroeien. En daar is het niet langer eisen van "overheidservaring" er slechts één van.